K O N T A K T YZáhradné centrum Preseľany sa nachádza na trase Nitra - Topoľčany. Z Nitry smer Čakajovce a z Topoľčian smer Chrabrany. Reklamný pútač sa nachádza v Preseľanoch priamo pred predajňou.

GPS súradnice: 48.451222171 , 18.098296523 kliknite pre zobrazenie mapy

Facebook:   Záhradné centrum

Záhradné centrum
Naša predajňa
Otváracie hodiny:

Letná sezóna - 2. marec až 26. december
9.00 - 17.00 v pondelok až piatok
9.00 - 12.00 v sobotu
12.00 - 13.00 obedná prestávka
CEZ BÚRKU ZATVORENÉ

Zimná sezóna - 27. december až 1. marec
10.00 - 15.00 v pondelok až piatok
10.00 - 12.00 v sobotu
12.00 - 13.00 obedná prestávka
nedeľa: zatvorené

POKYNY PRE ZÁKAZNÍKOV NA ZAMEDZENIE ŠÍRENIA OCHORENIA COVID-19

  • Maximálny počet zákazníkov v predajni: 2 osoby
  • Max.počet zákazníkov v našej prevádzke: 8 osôb
  • Ak je v prevádzke viac osôb, čakajte pred bránou
  • Dodržujte minimálne 2 m odstup v radách pri pokladni aj pred predajňou
  • Zákaz vstupu s respirátorom s výdychovým ventilom
    (chorý človek, ktorý používa respirátor, vydychuje infikovaný vzduch)
  • Každá osoba je povinná mať nasadený respirátor FFP2 cez nos aj ústa
  • Musíte mať rukavice, alebo musíte použiť dezinfekciu rúk
  • Zákaz vstupu pre osoby s príznakmi respiračného ochorenia

Riadime sa opatreniami Ústredného krízového štábu SR a vlády SR: tu je odkaz
a opatreniami Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky: tu je odkaz
- Ak by niektoré z horeuvedených našich pokynov boli neaktuálne, alebo v rozpore
- Vždy platia a majú prednosť aktuálnejšie zákony, vyhlášky a pokyny
- Môže sa stať, že nestihneme časté zmeny presne zaktualizovať

Hlavná skupina predávaných výrobkov:
živé rastliny, záhradkárske potreby
a poľnohospodárska výroba - SHR

Prevádzkáreň:
956 12  Preseľany 566

Osoba zodpovedná za činnosť prevádzkárne:
Renáta Stančeková
Záhradné centrum
956 12  Preseľany 266

Telefón:
0904/594 544 - Renáta Stančeková

E-mail:
zahradne@centrum.sk

IČO: 40797376
IčDPH: SK1070653617 (plátca od 1.3.2009)
Registrácia pre živnosť: OÚ-ŽO Topoľčany, reg.č. 406-10460 (od 26.5.2003)
Názov orgánu dozoru: Inšpektorát SOI pre Nitriansky kraj
Adresa orgánu dozoru: PO BOX 49A, Staničná 9, 950 50 Nitra 1

Registrácia pre SHR: OÚ-Preseľany (od 4.1.2006)
Registračné číslo ÚKSÚP: SK-3354
Názov orgánu dozoru: Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky
Adresa orgánu dozoru: ÚKSÚP, Matúškova 21, 833 16 Bratislava

zahradne@centrum.sk